Priekšvārds. «Dziesmu koks» koru mūzikas koncerts.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises