Priekšvārds.«Tā tik ir vasara!» Latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvu koncerts. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises