Salaspils domē atkal strīdi par vietām komitejās

Salaspils novada domē jauno deputātu darbs atkal sācies ar strīdiem par vietu sadalījumu komitejās un ar tiesvedību. Tiesvedība par proporcionalitātes ievērošanu bija arī iepriekšējā sasaukumā, bet tās lēmumu izpildīt nebija iespējams, jo tas stājās spēkā tikai šā gada 9. jūlijā.
Tagad Administratīvā rajona tiesa apmierinājusi lūgumu par pagaidu noregulējumu un noteikusi domei par pienākumu mēneša laikā izdot jaunu lēmumu par komiteju sastāva izveidi.