X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedums «Deja kāpj debesīs»

Koncerts notika Daugavas stadionā 2010. gada 10. jūlijā.