IX Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dienasgrāmatas. 6. raidījums

IX Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumi. Orķestru defilē šovs, profesionālo izglītības iestāžu kolektīvu skate Doma laukumā, amatierteātru pasākums.