V Skolu un jaunatnes deju svētku koncerts «Vilksim košu zelta jostu». 1984. (Fragmenti)

Koncerts notika 1984. gada 10. jūlijā.