TUESI.LV | COVID-19 | Ieva Ignatova un Linda Ulāne

CILVĒKS IR VĒRTĪBA

«Cilvēkiem ir apnicis sēdēt «zūmos», mums arī tas ir apnicis. Tādēļ mums ir kopienas dārzs, kur mēs drīkstam tikties,» stāsta projektu vadītājas Linda Ulāne un Ieva Ignatova, kuras kopīgi ar biedrības kolēģiem pandēmijas laikā ir izveidojušas kopienas dārzu iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai.

«Cilvēki nāk un runājas, augi viņiem palīdz atvērties. Viss sākas ar nezāles izraušanu un gatavību ieguldīt darbu kopīgajā labumā,» saka Ieva.

«Es ticu, ka pandēmijas nāks un ies. Cilvēki un komunikācija paliek. Ir svarīgi, lai, kad viss norims, mēs varētu viens otram skatīties acīs un saprast, ka mums ir kopīgi mērķi. Cilvēks ir vērtība, kuru mēs nedrīkstam pazaudēt,» ir pārliecināta Linda.

www.tuesi.lv