"Saulesvija" reportāža: Mārupes novads

0.0

Uzgavilējam Mārupes novadam!
29. jūlijā #DziediUnDejo2021 norise «Saulesvija» ievijās skanīgajā un līksmajā Mārupes novadā. Svētki ir tur, kur esam mēs. Svētki ir tādi, kādi esam mēs.. un Mārupē Svētki ir dvēseliski, skaisti, enerģiski un čakli. Paldies, ka esat tādi, kādi esat!