Zoom intervija ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku

Uzmanību – eksāmens! Iespējams, daudzi atceras uzrakstus pie durvīm, aiz kurām notiek atbildīgi pārbaudījumi. Šogad uzrakstu un norāžu būs daudz vairāk – gan par distancēšanos un higiēnu, gan izvietošanos telpā un tās vēdināšanu.
Īpašos epidemioloģiskos apstākļos tieši šodien – ar pārbaudījumu angļu valodā – sākas vidusskolas beidzamo klašu centralizētie eksāmeni. To skaits arī ir mazāks: nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. Bet vairāk par to jautāsim izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai.