Liepājnieki vēlas vairāk atbalsta jauniešiem un sakoptas arī pilsētas nomales

Atjaunotas un siltinātas mājas, tīras un sakoptas ielas ne tikai centrā, bet arī nomalēs. Lielāku izaugsmi tūrismam, tīrāku vidi un vairāk atbalsta jauniešiem. Tās ir pašvaldībai adresētās vēlmes, ko liepājnieki pauda, tiekoties ar «Tautas panorāmu»