Saknes debesīs. Mātes un Eiropas dienā

Šogad kalendārā vienā un tajā pašā dienā ir gan Mātes, gan Eiropas diena. No vienas puses skatoties, tās abas ir vienota tradīcijas līnija. Bet mūsdienu pasaulē dažkārt piedzīvojam asu pretnostatījumu starp «konservatīvajām» un «eiropeiskajām» vērtībām.

Kā šajā sadursmju pasaulē jūtas mūsdienu jaunais, kristīgi noskaņotais cilvēks? Kas mūsdienu cilvēku piesaista baznīcai un kristietībai, kas liek novērsties?