Mūziķene. Klavieres

Beidzot Mūziķenē instruments, kuru mūzikas skolā agri vai vēlu spēlē ikviens! Tam ir taustiņi, kuru skaits tuvojas simtam, tam ir āmuriņi, tam ir pedāļi, un  tam ir stīgas, kuru spriedzes kopējais apjoms mērāms tonnās!

Tas ir viens no pasaulē pazīstamākajiem mūzikas instrumentiem – klavieres! Kāpēc tās tik ļoti patīk Eduardam un kādus līdz šim nezināmus meistarstiķus no klavierēm prot izvilināt pianiste Agnese Egliņa?