"Literatūre". Rakstnieki Olafs Gūtmanis un Jana Egle

Kurzemes vējš var noraut vārdiem galotnes un uzgāzt egli mājas jumtam, kur mitinājies Ziemupes Jūrnieks no Janas Egles stāsta. Liepājas rūdītais dzejnieks Olafs Gūtmanis (Tautas frontes himnas vārdu autors) mēdza atgriezties izsūtījuma vietā Sibīrijā, lai tur baudītu vienpatību. Gūtmanis bija dzejas skolotājs liepājniecei Janai Eglei.

Rakstot dzeju, viņa nobrieda prozai, kurā nebaidās stāstīt par tautas «tumšajiem kuitiem».