Strīdi par Latgales ezeru īpašumtiesībām nonāk ST

0.0

Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentā pirms desmit gadiem veica izpēti, kurā atklājās, ka piecos publisko, tātad valsts ezeros zeme pieder privātpersonām. Prokuratūras ieskatā tā tas nedrīkst būt. Tāpēc izvirzītas prasības dzēst privātpersonām zemesgrāmatā ierakstītās īpašumtiesības. Lietas nu nonākušas Satversmes tiesā.