VIETA-LATVIJA / LATGALE / LŪZNAVA

LŪZNAVA / LATGALE
«Šī vieta ir magnēts kultūrai, mākslai, videi, izglītībai un uzņēmējdarbībai. Tie ir radīšanas momenti, kas rada manī vēl lielāku iedvesmu un uzmundrinājumu, pieaudzē spārnus un liek šeit lidot.» Iveta Balčūne, muižas pārvaldniece.