Kas mēs esam? Dokumentāls raidījums

Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa, dokumentāls raidījums, Latvija, 2015.g.

Režisors: Lauris Ābele

Raidījuma uzdevums ir stiprināt Latvisko pašapziņu, tādā veidā veicinot cita – atšķirīgā pieņemšanu. Pētīsim, ar ko latviešu kultūras tradīcijas ir līdzīgas vai atšķirīgas no citām valstīm.

Tāpat ir apskatīts arī jautājums par sociālās psiholoģijas fenomeniem – iekšgrupas un ārgrupas veidošanos – kā tas notiek mūsu sabiedrībā. Tiks apskatīta tēze, ja kāda sociālā, etniskā vai reliģiskā grupa tiek diskriminēta, vai apspiesta, tajā veidojas pretreackija, kas grupu saliedē cīņai pret netaisnību. Kā šādu situāciju ar integrācijas procesiem var mērķtiecīgi novērst?