Tas notika šeit. Sesava

Trīs vēsturnieki – Edgars Plētiens, Inna Gīle un Gatis Krūmiņš, kopā ar žurnālistu Dāvidu Ernštreitu un vietējiem dažādu Latvijas vietu iedzīvotājiem atklās unikālus stāstus par kādu mazāk zināmu Latvijas vietu –  Sesavu, Daudzesi, Barkavu, Turlavu un Kārķiem. Trīs dienu laikā vēsturnieki katrs iepazīstinās iedzīvotājus ar savu jaunatklāto stāstu, un viņiem būs jābalso par spēcīgāko stāstu, vislabāk pierādīto leģendu vai vismeistarīgāk apšaubīto mītu.

1. sērija

Mums visapkārt ir stāsti par notikumiem, kas risinājušies nepamanīti, saplūduši jaunās leģendās vai vienkārši aizmirsti. Ko Kārlis XII darījis Sesavā? Vai bijušie kolhoznieki atceras Hruščova vizīti «Avangardā»? Kāpēc tik daudz sesavnieku zina stāstīt par kara hospitāli? Trīs vēsturnieki kopā ar Dāvidu Ernštreitu dzen pēdas trim stāstiem Sesavā, tepat Zemgalē, un kāda stāsta vārdā tiks nosaukts dīķis pie Sesavas skolas.