Ko atklāj reidi uzņēmumos, kas nelikumīgi piesārņo vidi?

Raidījums «Vides fakti» kopā ar Valsts Vides dienestu (VVD) devās reidā, lai apsekotu un pārbaudītu iepriekš identificētas paaugstināta riska industriālās zonas un degradētās teritorijas. Šāda reida mērķis bija atklāt uzņēmumus, kas bez attiecīgām atļaujām veic piesārņojošas darbības, un panākt vides aizsardzības prasību ievērošanu to ikdienas darbā.
Sarunājāmies ar VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes kontroles daļas vadītāju Kalvi Avotiņu par reida atklājumiem un secinājumiem, kā arī par dienesta īstenoto reidu kampaņu un tās sasniegtajiem rezultātiem.