Telefonintervija ar Ruslanu Matrozi

Rīt klajā nāks grāmata par putnu vērošanu Slīteres Nacionālajā parkā. Tā populārzinātniskā veidā iepazīstina ar Slīteres apkārtnes ornitofaunas izpētes vēsturi un sniedz ieskatu par Slīterē ligzdojošajiem putniem.
Cik praktiski noderīgs šis izdevums būs tiem, kas jau ir putnu pazinēji vai arī par tādiem apņēmušies kļūt? Jautāsim ornitologam Ruslanam Matrozim.