Zemes stāsti. Guntars Bartkevičs

0.0

Jaunās "Zemes stāstu" sezonas pirmajā raidījumā tā veidotāji dodas uz Baltinavu. Tajā tiek apkopti 4000 hektāri zemes, kuras saimnieki sāka vien ar lāpstu un kailām rokām melnā zemē. Nekas nav nācis viegli. Viņu darbs ir patriotisms un vēlme iztaisnot Latgales mugurkaulus.

Lai strādātu, nevajag būt teicamniekam – ir jābūt sajūtai, ka to dari no sirds un pa īstam. Tāds ir latgaliešu kods.