Noslēdzas dabas lieguma "Jaša" talkas

Jau trīs gadus pēc kārtas dabas liegumā «Jaša» notiek vides sakopšanas talkas. Tagad no sakritušiem kokiem un sanesumiem atbrīvots Jašas upes straujteces noslēdzošais posms. Liegumā atjaunojas bioloģiskā daudzveidība. Jāpiebilst, ka Jašas upes straujtece ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops. Turpina Latgales reģionālā tv.