Ģimene Latgalē atjauno savas sādžas krucifiksu

Daugavpils novada iedzīvotājs Jānis Buls savas dzimtas mājā Buļu ciemā dzīvo kopš bērnības. Buļu ģimenes senči ievēroja kristīgās tradīcijas, pie kurām pieturas arī tagadējie ģimenes locekļi. Nupat kopā ar ciema iedzīvotājiem un kaimiņiem no tuvējām sādžām iesvētīts atjaunots krucifikss, ko Buļu ģimene ir atjaunojusi, lai saglabātu savu senču tradīcijas un nodotu tās jaunākajai paaudzei. Turpina Latgales reģionālā televīzija.