Mūžīgie bērni: vecāki vēlas pilnvērtīgāku atbalstu

Bērnu invalīdu skaits Latvijā pieaug, un liela daļa šo bērnu ir «mūžīgie bērni», kuri fiziski izaug lieli, taču paši par sevi parūpēties nespēs nekad. Daļa bērnu ar dažāda smaguma garīgās un fiziskās attīstības funkcionāliem traucējumiem atrodas valsts sociālās aprūpes centros, taču vairākums dzīvo savās ģimenēs, kur par viņiem nepārtraukti rūpējas vecāki. Bērnu un personu ar invaliditāti tiesības augt ģimenē un saņemt visu nepieciešamo atbalstu, nosaka virkne starptautisku konvenciju, kas Latvijai ir saistošas. Arī pašreizējā valdība deklarējusi vairākas apņemšanās par visa veida atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi, mazinot bērna risku nonākt aprūpes iestādē vai krīzes centrā. Bet vai vārdi saskan ar darbiem? Latvijas Televīzija kopā ar Latvijas Radio un pētnieciskās žurnālistikas centru «Re:Baltica» šodien sāk sižetu sēriju «Mūžīgie bērni». Dodu vārdu kolēģei Vitai Anstratei.