Itālija 2 mēnešus pēc COVID

Itāļi lauž savu mentalitāti, jo viņu dzīve līdz šim bija publiska. Tā saka, Latvijas vēstniece Itālijā, Solvita Āboltiņa. Pagājuši jau divi mēneši kopš Covit-19 smagi skāra Itāliju un vēl nekas nav beidzis. Kā paši itāļi pārdzīvo krīzi, un kā skatās uz nākotni, Madara Līcīte attālināti iztaujāja Latvijas vēstnieci Itālijā - Solvitu Āboltiņu.