Valdība neapstiprina I. Muižnieku LU rektora amatā

Ļoti strauji notikumi šodien attīstījās ap lielākās Latvijas augstskolas – Latvijas Universitātes - rektora amatu. Vēl valdības sēde, kurā tomēr tika izlemts Indriķi Muižnieku neapstiprināt, lāgā nebija beigusies, kad jau sākās universitātes atbildes reakcija. Rezultātā universitāte palikusi bez četriem dekāniem, darbu atstājis administrācijas vadītājs, abi prorektori devušies daudzu mēnešu atvaļinājumā, bet pats amatā neapstiprinātais Indriķis Muižnieks sola tiesāties. Notikumiem līdzi sekoja Zanda Ozola-Balode