Baltijas ceļš vieno paaudzes

Baltijas ceļu mēs svinam un atceramies katru gadu, saka Panorāmas satiktās Strazdiņu ģimenes sievietes. 23.augustā ir Ilmas vecāsmammas dzimšanas diena un pirms 30 gadiem šajā dienā 3 paaudžu sievietes stāvēja Baltijas ceļā līdz ar 2 miljoniem citu cilvēku. Ilma gan Baltijas ceļu neatceras, tomēr tas nemaina faktu, ka viņa tajā stāvēja, vai precīzāk – gulēja ratiņos :)
Plašāk Anda Boša.