Latvijā palielinās brīvi audzēto vistu skaits

Latvijā ir visdējīgākās vistas un vislielākie olu ēdāji Baltijas valstīs. Gadā mēs apēdam 800 miljonu olu, kuras izdējušas gan sprostos, gan kūtīs, gan brīvībā turētās vistas. Neraugoties uz augstāku cenu, tieši brīvo vistu olas pēdējā laikā tirgū ir īpaši pieprasītas. Par vistu labturību Lauras un Laura Irbju saimniecībā, Kocēnu pagastā, interesējās Maija Streiča.