Liepājā skolotājus varēs aizvietot studenti

No 1. septembra Liepājas skolās pedagogus ilgstošas prombūtnes laikā varēs aizvietot Liepājas universitātes studenti – to paredz jaunais sadarbības līgums starp augstskolu un pilsētas izglītības pārvaldi. Ar šo vienošanos cer mazināt situācijas, kad kādu apstākļu dēļ skolotāja vietā nav iespējams atrast citu, kas varētu vadīt stundas. Turpina TV Kurzeme.