I grupa. Visaugstākās grūtības pakāpes orķestri

0.0

18.00
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu pūtēju orķestris SPO
Diriģents Māris Martinsons

18.30
Jelgavas novada orķestris Zelmeri
Diriģents Bruno Jurgenbergs


19.45
Rīgas pilsētas kultūras iestāžu apvienības kultūras pils Ziemeļblāzma Jauniešu pūtēju orķestris Auseklītis
Diriģents Haralds Bārzdiņš


20.15
Latvijas Universitātes biedrības Juventus Latvijas Universitātes pūtēju orķestris
Diriģents Jānis Puriņš


20.45
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris
Diriģenti Jānis Retenais, Andis Karelis