Ainaži paliek slimnīcu kartē

Uz pusi samazinātais pacientu skaits, īsāks aprūpes laiks un siešana pie gultas nevis kā ārstēšanas metode, bet kā izņēmums! Tas pārliecinājis veselības ministri, ka daudzajās apsūdzībās un izmeklēšanās ierautā Ainažu bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca darbu var turpināt! No Ainažiem turpina Aija Kinca.