Province. Kroma kolna bruoleste

No Andrupenes netālajos Zundos, kalnā, kur vēl nesen vasarām sākoties ziedot baltoja griķi, nu ir sākusi slieties Latgaļu pils. Jau izrakts aizsarggrāvis , tapis tornis un uzcelta siena, , tik tikko izrakta aka, tās iemītniekiem tiek šūdināti tērpi un kalti ieroči, un pāri visam šeit mājo ticība, ka drīz šeit viss būs kā toreiz – pirms 800 gadiem. Latgaliešiem savas saknes ir jāzina, jāgodā un jāsaglabā, par to ir pārliecināta Krama kalna brālības karadraudze, kas no dienas aug vairumā.