1919. gada notikumi Kuldīgā

Latvijas Neatkarības karš pirms simt gadiem bija sarežģīts laiks. Notika ne tikai militāra, bet arī politiska cīņa par nesen proklamēto Latviju. Vēsturē mazāk runāts par upuriem, kuri gāja bojā nevis kaujas laukā, bet savas ideoloģiskās pārliecības dēļ. Par upuriem krita gan vācbaltieši, gan lielinieku ideju atbalstītāji. Vēsturē šie notikumi nodēvēti par sarkano un balto teroru. Vairāk – Skrundas TV