Jaunatnes lietu speciāliste Jelgavas novadā - Kristīne Kode. Tuesi.lv

«Šobrīd mēs vēl skatāmies uz visām pusēm un gaidām, kad kāds mums pateiks, kā tad pareizāk mums strādāt, kā mums veidot politiku. Mums nevienam nekas nav jāpierāda, mums vienkārši ir jābūt mums pašiem,» ir pārliecināta Kristīne Kode – jaunatnes lietu speciāliste Jelgavas novadā.

«Pasaulē notiek pārmaiņas, notiek dažādu kultūru mijiedarbība un miksēšanās. Lielākais izaicinājums mums ir saglābāt sevi pašus. Nostāties un teikt – jā es zinu, kur es esmu, no kurienes es nāku,» uzskata Kristīne.

«Mēs esam maza, bet spēcīga tauta. Nevajag turēt durvis ciet, bet taisīt tās vaļā. Visur vajag atvērtības un mīlestības pieeju. Latviskā identitāte ir viedums, spēcīgs gars un dvēsele. Mums ir šīs dziļās saknes,» uzsver Kristīne.

«Latvijā mēs dzīvojam laimes mātes azotē, mums šeit ir miera osta. Vienīgais, kas mums vajadzīgs, ir kopt, cienīt un lolot šo miera ostu.»