BTAI pamet vadošie speciālisti

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu departamenta vadības postenis atkal kļuvis brīvs. Septembra beigās atlūgumu iesniedzis tā bijušais vadītājs Agris Skudra, kurš inspekcijā nostrādāja nepilnu pusgadu. Kopš martā Bērnu inspekcijas priekšnieces amatā stājās Marianna Dreja, darbu pametuši jau vairāki galvenie speciālisti. Kāpēc? Skaidroja Vita Anstrate