Tautas Frontei 30

250 tūkstoši biedru un vēl lielāks skaits atbalstītāju! Tik daudz ļaužu vairs nav spējusi ap sevi sapulcēt ne viena cita sabiedriski politiska organizācija Latvijā. Pirms 30 gadiem tas izdevās Tautas frontei, kura uzņēmās panākt un arī panāca Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tieši ar Tautas frontes deputātu atbalstu 1990. gadā Augstākā padome pieņēma 4.maija deklarāciju. Tematu turpina Judīte Čunka