Atslēgas. Latvijas Tautas fronte

Sērijas tēma: Latvijas Tautas fronte. Varenākā Atmodas atslēga, kas apgrieza kājām gaisā visu mūsu vēsturi.

Tas bija kā cunami, kas rauj līdzi visus. Latvijas Tautas fronte (LTF) bija tik liela, ka var teikt – visa tauta bija fronte. Tās mērogu labi parāda ātrums, kādā auga tās biedru skaits. Reģistrācijas sākumā, 1988. gada 6. septembrī, – 5 000. Pēc mēneša – 110 000. Vēl gadu vēlāk – 250 000. Gada laikā desmitā daļa Latvijas iedzīvotāju kļuva par vienas organizācijas biedriem.

1990. gada pavasarī parlamenta vēlēšanās par LTF balsoja vairāk kā 900 000 cilvēku. Viena politiska organizācija ieguva gandrīz 60% parlamenta. Taču tikai dažus mēnešus iepriekš tā piedzīvoja teju zemāko kritienu, gandrīz beigas, kad to rāva gabalos gan iekšējas nesaskaņas, gan ārēji spēki. Kur radās ideja dibināt Tautas fronti, kāpēc tā kļuva tik masveidīga, par ko bija visniknākie strīdi, kas gandrīz, bet tomēr nesagrāva LTF, un kas no tās palicis pāri šodien? Par to – šīs nedēļas Atslēgas.