Janopoles Romeru mantojums atgriezies dzimtenē

Atgriešanos dzimtenē piedzīvojis Romeru ģimenes kultūrvēsturiskais mantojums. Pēdējie šīs senās poļu izcelsmes dzimtas pārstāvji, kas veselu gadsimtu saimniekojuši Rēzeknes novada Janopoles muižā, pirms Otrā pasaules kara emigrēja uz Kanādu. Pēc vairākiem gadiem viņu dēls Henrihs Severīns de Romers Latgales kultūrvēstures muzejam uzdāvināja plašu ģimenei piederošo lietu kolekciju, toskait vairākus mākslas darbus, ko radījusi viņa vecāmāte, Latvijā un Eiropā pazīstama māksliniece Anna Soltane-Romere. Stāsta Latgales reģionālā TV.