Valdība vienojas celt pedagogu algas

Pēc garām debatēm valdība šodien nolēma atbalstīt pedagogu mēnešalgas palielināšanu par 30 eiro mēnesī. Algas pieaugums gan būs cieši saistīts ar skolēnu eksāmenu rezultātiem konkrētā mācību iestādē. Turklāt kvalitātes prasības būs svarīgākas par skolēnu skaitu vidusskolas grupā. Un tas nozīmē, ka algas no 2020. gada valsts izmaksās vien tiem pedagogiem, kuru darbavietās centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti nebūs zemāki par 40%. Tematam sekotVita Anstrate