Talka dabas liegumā "Jaša"

Viena no Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotām talkām nupat aizvadīta dabas lieguma teritorijā Preiļu novadā Jašas upē. Tā kā upe tek cauri mežam, tajā ir daudz sakritušu koku, kas veido aizsprostus un traucē upes tecējumam. Gan aizsprostu, gan uz upes uzcelto hidroelektrostaciju dēļ ūdens līmenis upē ir kritisks. Vairāk – Latgales reģionālā TV.