Pilnveido Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu sadarbību

No 21. līdz 23. augustam Latgalē norisinās Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. To laikā dienestu darbinieki pilnveido teorētiskās zināšanas, kā arī pielieto praktiskās iemaņas un savstarpējo sadarbību, lai spētu pēc iespējas efektīvāk novērst draudus cilvēku dzīvībai, kas radušies ēku sagrūšanas gadījumā. Vairāk – Dautkom TV