2. aprīlis -- Starptautiskā autisma diena

Lai pievērstu uzmanību personām, kurām ir autisms, un palīdzētu uzlabot viņu dzīves kvalitāti, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja pirms pieciem gadiem noteica 2. aprīli par Starptautisko autisma dienu. Šajā dienā autismam - problēmai, kas vēl arvien nav pietiekami izprasta un Eiropā skar piecus miljonus cilvēku, tiek pievērsta pastiprināta starptautiskā uzmanība. Arī Rīgā šodien īpašā konferencē par autismu pulcējās bērnu vecāki, mediķi un pedagogi.