Viesītē cīnās pret maluzvejniecību

Līdz ar siltā laika iestāšanos aktivizējušies maluzvejnieki. Daudzās publiskajās ūdenstilpēs ieviesta licencētā makšķerēšana, lai veicinātu dabas resursu saudzējošu izmantošanu un zivju resursu aizsardzību. Lai gan par zvejošanu bez licences draud administratīva atbildība, Latvijas ezeros bieži tiek izlikti nelikumīgi tīkli. Pret maluzvejniecību regulāri cīnās arī Viesītes novadā. Turpina Vidusdaugavas TV.