Izglītības politika ilgtspējīgai Latvijas attīstībai

Straujā tehnoloģiju izaugsme un mākslīgā intelekta attīstība nozīmē, ka nākotnes darba tirgū būs vajadzīgi cilvēki, kas paši „draudzēsies” ar jaunām tehnoloģijām un sarežģītām iekārtām, turklāt paši tās radīs. Tas ir viens no galvenajiem argumentiem, kā Rīgas Tehniskā universitāte pamato nepieciešamību izglītot vairāk inženieru.
RTU šodien arī rīko īpašu konferenci par izglītības nozīmi valsts ilgtspējīgā attīstībā un to, kā jāmainās izglītības politikai digitalizācijas laikmetā. Ko šajā ziņā jau darām sekmīgi un ko – pietiekami neapzināmies, pārrunāsim ar RTU attīstības prorektoru Artūru Zepu.