Pēta un popularizē cidoniju audzēšanu

0.0

Pēdējos gados laukos atkal var redzēt krūmcidoniju stādījumu platības. Cidoniju audzēšanas un pārstrādes izpētei pievērsušies arī zinātnieki. Bet audzētāji un pārstrādātāji pirms gada apvienojās biedrībā, kas semināros stāsta par šo augļkultūru. Turpina Vidzemes TV