«Stāstu sega Latvijai» sāk apceļot valsti

Gandrīz katram Latvijas iedzīvotājam ir kāds tuvāks vai tālāks radinieks vai mīļš cilvēks, kurš kādu apsvērumu dēļ dzīvo ārzemēs. Vairākus gadus lolotā projektā ikviens no viņiem tika aicināts izstāstīt savu dzīves stāstu vai izjūtu par Latviju – uz maza auduma gabaliņa. No tiem tapusi simtgades dāvana – «Stāstu sega Latvijai». Un nule tā sirsnīgā atklāšanas sarīkojumā Alūksnē pirmoreiz nodota aplūkošanai. Tur klāt bija arī kolēģe Līva Karlsone.