Kapseļu ielas bērnunama vadītāju atbrīvo no amata

No amata atbrīvota Kapseļu ielas bērnunama līdzšinējā vadītāja Marija Ziņina. Labklājības ministra parakstītajā lēmumā teikts, ka Ziņina rupji pārkāpusi darba līgumu, nolaidīgi pildot amata pienākumus, kā dēļ apdraudētas bērnu tiesības. Sods piemērots arī Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» vadītājai Inesei Pauderei. Plaša sabiedrības uzmanība Kapseļa ielas zīdaiņu aprūpei tika pievērsta pēc LTV un Latvijas radio žurnālistu veiktā eksperimenta.
Plašāk stāsta kolēģe Līva Karlsone.