Alvīnes Bautras gleznas «Cilvēciski radījumi»

«Kad sāku mācīties gleznot, man ļoti saistīja cilvēka forma, cik tā ir dažāda, reizē sarežģīta,» atklāj gleznotāja Alvīne Bautra , kura turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijas maģistratūrā.
Savā pirmajā visapjomīgākajā personālizstādē «Cilvēciski radījumi» Alvīne Bautra guvusi iespēju izstādīties Gētes institūta rīkotajā programmā «Dalīties un mainīties».
Izstāde aplūkoja Ilze Strenga.