Valsts vides dienesta inspektoru nakts reids

Dabisko lašu paliek arvien mazāk, un tie, kas vēl ir, vairs nav tik lieli kā senāk. Tā saka Valsts Vides dienesta inspektori, kuriem šobrīd ir karstākā darba sezona - jāsargā nārstojošie laši un taimiņi. Šoruden gan maluzvejnieku esot mazāk. Iespējams, tādēļ, ka Gaujā un citās lašupēs ir augsts ūdens līmenis un lielas straumes, kas neļauj izlikt tīklus. Taču lašveidīgās zivis tiek tvarstītas mazajās upēs. Nakts reidā ar vides inspektoriem devās arī mūsu filmēšanas grupa. Stāsta Judīte Čunka