Radioaktīvai vielai Eiropas gaisā neskaidra izcelsme

Radioaktīvas vielas mākonis Eiropā ļauj noprast, ka, visticamāk, kaut kur Krievijā vai Kazahstānā septembrī noticis kāds nelaimes gadījums. Noplūdis 106. rutēnijs. Eksperti gan uzskata, ka nelaime nevarētu būt notikusi kodolreaktorā. Vielas koncentrācija, kas atceļojusi līdz Eiropai, ir pārāk niecīga, lai cilvēkiem būtu jāuztraucas par veselību. Tagad tā jau pagaisusi, taču ekspertiem joprojām palikuši daudzi jautājumi par to, kas un kur noticis. Plašāk – Sabīne Bērziņa