Sesiju trakums un interneta hiti - mēmes

Sesija – katrs, kurš bijis students, šo vārdu pazīst visai labi... Protams, sesijas laiks var būt dažāds: cītīgākajiem vien atliek pāršķirstīt lekciju pierakstus un atkārtot mācību vielu, savukārt citiem tās ir dienas un naktis, kad jāpagūst VISS. Decembris, janvāris, maijs un jūnijs – tie ir mēneši, kad šī tēma mums visiem "Jāzepā" īpaši aktuāla...